OUR PRODUCT

Garage Door

ประตูบานโรงจอดรถ

ประตูโรงจอดรถอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย และเน้นความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน (Safety Sensor) ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ และยังมีฟังก์ชันพิเศษหากกรณีเกิดไฟฟ้าดับ หรือกรณีฉุกเฉิน ประตูโรงจอดรถจะสามารถ เปิด-ปิด โดยใช้มือได้ในกรณีไฟฟ้าดับได้