เวทีที่ว่างเปล่า

Break out Door

Breck out door.png

Escape Door

OUR PRODUCT

Break Out Door/

Escape Door

ประตูฉุกเฉิน/ ประตูหนีภัย

ระบบนี้ยอมให้บานประตูทั้ง 2 บาน และแผงด้านข้างสามารถสวิงออกได้ 90 องศา โดยใช้แรงกดจากภายใน บานประตูและแผงสามารถถูกเลื่อนออกไปวางไว้ด้านข้าง ระบบนี้สามารถใช้ในเส้นทางเพื่อหนีภัยและช่วยชีวิต และสำหรับอาคารที่มีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะหรือวัตถุขนาดใหญ่เข้าออกอาคาร

การใช้ประโยชน์
สำหรับทุกบริเวณในพื้นที่อาคารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น
สนามบิน

ตลาด ร้านค้าปลีก และศูนย์การค้า
บริเวณจอดรถ ศูนย์จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า
โรงพยาบาลและบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
อาคารหน่วยงานสำนักงาน
ร้านอาหาร และโรงแรม
แหล่งอุตสาหกรรม

ประโยชน์การใช้งาน
ประตูลักษณะนี้สามารถใช้เป็นประตูบานเลื่อนแบบธรรมดาทั่วไปได้ แต่สามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยการผลักบานออก

ทางเลือกในการใช้งาน
เพิ่มโมดูลขยายเพื่อควบคุมการเปิดบาน
สามารถล็อกได้หลายจุด

1-1 (6).png
escape-door-3.png