1000x2000_1.jpg

อุปกรณ์เสริม สำหรับประตูอัตโนมัติ

OUR PRODUCT

Accessories for Automatic Door

AUTOMATIC DOOR

เซ็นเซอร์แบบคลื่นไมโครเวฟ

จะทำงานโดยการจับการเคลื่อนไหวภายในรัศมีของสัญญาณ และสั่งให้ประตูทำงาน เซ็นเซอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายใน และภายนอก

MICROWAVE SENSOR

Sensor Microwave_F01_PA.png
Sensor Microwave_L01_PA.jpg

AUTOMATIC DOOR

เซ็นเซอร์แบบอินฟราเรด

จะทำงานโดยวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงในบริเวณรัศมี และส่งสัญญาณออกไปที่ประตู เหมาะสมกับการติดตั้งภายใน ภายนอก และบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

INFRARED SENSOR

Sensor Infraed_F01_PA.png
Sensor Infrared_L01_PA.jpg

AUTOMATIC DOOR

เซ็นเซอร์แบบเรดาร์ และแอคทีฟ อินฟราเรด

เรดาร์ และแอคทีฟ อินฟราเรดเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่รวมระหว่างไมโครเวฟ กับอินฟราเรด เข้าด้วยกัน และในอุปกรณ์จะมีเซฟตี้ด้านบน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถติดตั้งเซฟตี้บีมได้

RADAR AND ACTIVE INFRARED SENSOR

Sensor Radar and Active_F01_PA.png
Sensor Radar and Active_L01_PA.jpg

AUTOMATIC DOOR

เมจิกสวิตซ์

เมจิกสวิตซ์เป็นอุปกรณ์สั่งเปิดประตู จะติดตั้งไว้ที่บริเวณผนังด้านข้างประตู ซึ่งจะทำงานโดยปล่อยลำแสงออกจากตัวอุปกรณ์ประมาณ 10 - 50 ซม. เมื่อต้องการเปิด เพียงใช้มือโบกที่หน้าสวิตซ์โดยไม่ต้องสัมผัสกับสวิตซ์ เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด หรือสถานที่ที่ต้องการความสะอาดสูง และไม่เปิดเป็นสาธารณะ

MAGIC SWITCH

AUTOMATIC DOOR

พุชเพลท

พุชเพลท เป็นอุปกรณ์สั่งเปิดประตูที่ ณ ต่ำแหน่งบานประตู ซึ่งอุปกรณ์เป็นระบบ Wireless เมื่อต้องการเปิดให้แตะสัมผัสที่ตัวอุปกรณ์เบาๆ ใช้แทนเซ็นเซอร์ และกดทุกครั้งเพื่อการเปิด

WIRELESS PUSH PLATE

AUTOMATIC DOOR

เซฟตี้บีม

เซฟตี้บีม คืออุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ ซึ่งจะติดตั้ง ณ ต่ำแหน่งด้านข้างของวงกบ หรือขอบบานฟิกซ์เพื่อป้องกันประตูหนีบเข้าหากันหากมีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู โดยอุปกรณ์จะสั่งไม่ให้ประตูปิดเข้าหากัน

SAFETY BEAM

Sensor Beam_L01_PA.jpg

AUTOMATIC DOOR

รีโมท

รีโมทเป็นอุปกรณ์สั่งเปิดประตู ลักษณะการทำงานคือ เพียงกดที่รีโมททุกครั้งเมื่อต้องการปิดหรือเปิด เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องติดตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

REMOTE CONTROL