สามารถดาวน์โหลด TGD แค็ตตาล็อก ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

TGD
Automatic Door System

TGD-192x192-px.jpg

TGD Automatic Doors

TGD Project References

Hospital CROSS.png

ประตูอัตโนมัติสุญญากาศ
Automatic Door TGD CROSS

BR-Cross-120_L01_PA.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS SlimeDrive 120

CROSS 250 Front.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 250

TGD.png
TGD Project Referencs.png
CROSS 150_Front.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 150

CROSS 120.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 120

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน
TAutomatic Door eles 150

ประตูอัตโนมัติบานสวิง
Automatic Door
CROSS SWD 100

ประตูอัตโนมัติบานสวิง แบบฝังพื้น
Automatic Door
CROSS EMB 150

CROSS Teles 150.png
CROSS SWD 100.png
CROSS EMB 150.png
Magnez Auto door DZ08 Front.png

ประตูอัตโนมัติ ชนิดแม่เหล็ก

Sliding SC 8030 Front.png

ประตูกึ่งอัตโนมัติ
บานไม้หรือบานเฟรม

ประตูกึ่งอัตโนมัติ
SMA-SC

ระบบเปิด-ปิดประตู
แบบนุ่มนวล SC 8030

ระบบเปิด-ปิดประตู
แบบนุ่มนวล SC 60

Weider Semi Auto Front.png
Sami Auto Weider  Front.png
Weider Sliding System Front.png

IXIO-D01
Microwave and Infrared Safety Sensor

ZENSAFE
Microwave and Infrared Safety Sensor

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์ BEA
EAGLE 5+

ZEN
Microwave Motion Sensor

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์
DL5

IXIO-D01_F01_PA.png
ZENSAFE_F01_PA.png
ZEN_F01_PA.png
Eagle 5+.png
DL5 Microwave motion sensor.png
TS400 Black.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
BEA

สวิตซ์ปุ่มกดความไวสูง ชนิดไร้สาย
TS400

1 MG100.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
MG 100

M 505 No touch.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก แบบไร้สาย
M 505

M 602H No touch.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก แบบไร้สาย
M 602H

BEA Magic Switch_Font.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
PS 100

9_Foot Switch Front.png

เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

สวิตซ์ไร้สัมผัส สำหรับเท้า

M-238-No-touch.png

รีโมทควบคุมประตูอัตโนมัติ
FT400

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
M 238

4_SK-10DA Thai.png
8_Remote Control Thai.png
PS 100 No touch.png