สามารถดาวน์โหลด TGD แค็ตตาล็อก ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

TGD
Automatic Door System

TGD-192x192-px.jpg

TGD Automatic Doors

TGD Project References

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Hospital CROSS.png

ประตูอัตโนมัติสุญญากาศ
Automatic Door TGD CROSS

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค BR-Cross-120_L01_PA.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS SlimeDrive 120

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS 250 Front.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 250

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค TGD.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค TGD Project Referencs.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS 150_Front.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 150

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS 120.png

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน
Automatic Door
CROSS 120

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน
Automatic Door Teles 150

ประตูอัตโนมัติบานสวิง
Automatic Door
CROSS SWD 100

ประตูอัตโนมัติบานสวิง แบบฝังพื้น
Automatic Door
CROSS EMB 150

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS Teles 150.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS SWD 100.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค CROSS EMB 150.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Magnez Auto door DZ08 Front.png

ประตูอัตโนมัติ ชนิดแม่เหล็ก

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Sliding SC 8030 Front.png

ประตูกึ่งอัตโนมัติ
บานไม้หรือบานเฟรม

ประตูกึ่งอัตโนมัติ
SMA-SC

ระบบเปิด-ปิดประตู
แบบนุ่มนวล SC 8030

ระบบเปิด-ปิดประตู
แบบนุ่มนวล SC 60

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Weider Semi Auto Front.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Sami Auto Weider  Front.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Weider Sliding System Front.png

IXIO-D01
Microwave and Infrared Safety Sensor

ZENSAFE
Microwave and Infrared Safety Sensor

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์ BEA
EAGLE 5+

ZEN
Microwave Motion Sensor

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์
DL5

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค IXIO-D01_F01_PA.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค ZENSAFE_F01_PA.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค ZEN_F01_PA.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค
DL5 Microwave motion sensor.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค TS400 Black.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
BEA

สวิตซ์ปุ่มกดความไวสูง ชนิดไร้สาย
TS400

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
MG 100

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
PS 100

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
M 238

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค BEA Magic Switch_Font.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค PS 100 No touch.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค

รีโมทควบคุมประตูอัตโนมัติ
FT400

เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค 9_Foot Switch Front.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส สำหรับเท้า

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Br-BEA-Magic-Switch-CHROMA.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
BEA Magic Switch CHROMA 

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค Br-BEA-Magic-Switch.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
BEA Magic Switch

ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค 4_SK-10DA Thai.png
ประตูอัตโนมัติ แคตตาล็อค 8_Remote Control Thai.png
WPS100_BR.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส ชนิดมือโบก
WPS100