สามารถดาวน์โหลด TORMAX แค็ตตาล็อก ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

TORMAX
Automatic Door System

Tormax logo.png
Tormax01_thai.png
New Arrival_logo.png

ประตูอัตโนมัติ
TORMAX 2401/2302/2201

Tormax-iMotion2401-1.png

ประตูอัตโนมัติ
TORMAX iMotion 2401

Tormax iMotion2302.png

ประตูอัตโนมัติ
TORMAX iMotion 2302

Tormax-iMotion2201.png

ประตูอัตโนมัติ
TORMAX 2201

iMOTION Program switch.png

Program switch ประตูอัตโนม้ติ
iMOTION

Win Drive 2201.png

คู่มือการใช้งาน
Win Drive 220