ETERNA

Automation for Standard and Telescopic Sliding Doors

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนมาตรฐาน ETERNA 150 เป็นระบบอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับประตูบานเลื่อนและแบบยืดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความเงียบความลื่นไหลของการเคลื่อนไหวและความน่าเชื่อถือ ETERNA 150 รับน้ำหนักได้ 150 กก. ต่อใบหรือสูงสุด 200 กก. สำหรับประตูบานเดี่ยว ETERNA 150 ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างการทดสอบความทนทานมากกว่า 2,000,000 รอบการทำงานต่อเนื่อง

EUROPEAN STANDARDS

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2, EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Label-funtion--logo.png
Label-logo.png
Eterna icon 01.png

ระบบอัตโนมัติ สำหรับประตูบานเลื่อน และบานเลื่อนซ้อน ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และเงียบที่สุดที่ลูกค้าไว้วางใจได้

Eterna icon 02.png

ระบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุด ออกแบบมาสำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนักเบา ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษด้วยรางที่มีความสูงเพียง 100 มม. และลึก 135 มม.

Eterna icon 03.png

ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบด้วยความเอาใจใส่พิถีพิทันในรายละเอียด มีล้อเลื่อนแบบคู่เพิ่มความมั่นคงของบานประตู และชุดกันแกว่งที่เก็บเสียง ETERNA มาพร้อมกับส่วนเสิรมที่เป็นแบตเตอรี่ สำหรับใช้ในกรณีเปิดฉุกเฉิน และล็อคไฟฟ้า ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 แบบ ไฟดับล็อคค้าง, ไฟดับปลดล็อค, และ 2 สถานะรวมกัน

Eterna icon 04.png

ETERNA ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่องมากกว่า 2 ล้านรอบ

Eterna icon 05.png

สำหรับการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ ผู้ติดตั้งต้องใช้ ET-DSEL Digital Programmer เพื่อตั้งค่าด้วยขั้นตอนง่ายๆ และเลือกฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการ โดยใช้ช่างผู้ชำนาญติดตั้ง ดำเนินการ และนอกจากนี้ยังสามารถเริ่มต้นใช้งาน ETERNA ด้วย T-NFC ที่เป็น digital key board แบบใหม่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้แอฟ "Label Tools"

ETERNA 70 Single/ 70 Double

ETERNA 70 บานเดี่ยว/ ETERNA 70 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.):

รับน้ำหนักสูงสุด:

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว):

จำนวนชุดล้อต่อบาน:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

พลังงานที่ใช้สูงสุด:

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย:

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

ความเร็วสูงสุดในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง:

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง:

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว:

อุณหภูมิการทำงาน:

ระดับการป้องกัน:

ประเภทการใช้งาน:

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน:

700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

90 kg (บานเดี่ยว) / 70 kg/บาน (บานคู่)

100x135 mm x L (max. 6500 mm)

2

115/230 Vac 50-60 Hz

100 W

6 W

24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

24 Vdc / 0.5 A

0.6 m/sec. (1 leaf)

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

0 - 30 sec.

-

-

-15ºC + 50ºC

IP22

Intensive use 100%

ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

ETERNA 90 Single/ 90 Double

ETERNA 90 บานเดี่ยว/ ETERNA 90 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.):

รับน้ำหนักสูงสุด:

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว):

จำนวนชุดล้อต่อบาน:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

พลังงานที่ใช้สูงสุด:

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย:

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

ความเร็วสูงสุดในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง:

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง:

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว:

อุณหภูมิการทำงาน:

ระดับการป้องกัน:

ประเภทการใช้งาน:

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน:

ระบบทดสอบความปลอดภัย:

การประหยัดพลังงาน:

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด:

โหมด Manned:

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ:

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

โมดูลพิเศษ:

700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

130 kg (บานเดี่ยว) / 90 kg/บาน (บานคู่)

100x135 mm x L (max. 6500 mm)

2

115/230 Vac 50-60 Hz

100 W

6 W

24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

24 Vdc / 0.5 A

1 m/sec. (1 leaf)

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

0 - 30 sec.

ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

-15ºC + 50ºC

IP22

Intensive use 100%

ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 150 Single/ 150 Double

ETERNA 150 บานเดี่ยว/ ETERNA 150 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.):

รับน้ำหนักสูงสุด:

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว):

จำนวนชุดล้อต่อบาน:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

พลังงานที่ใช้สูงสุด:

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย:

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

ความเร็วสูงสุดในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง:

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง:

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว:

อุณหภูมิการทำงาน:

ระดับการป้องกัน:

ประเภทการใช้งาน:

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน:

ระบบทดสอบความปลอดภัย:

การประหยัดพลังงาน:

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด:

โหมด Manned:

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ:

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

โมดูลพิเศษ:

700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

200 kg (บานเดี่ยว) / 150 kg/บาน (บานคู่)

120x150 mm x L (max. 6500 mm)

2

115/230 Vac 50-60 Hz

100 W

6 W

24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

24 Vdc / 0.5 A

0.8 m/sec. (1 leaf)

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

0 - 30 sec.

ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

-15ºC + 50ºC

IP22

Intensive use 100%

ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 200 Single/ 200 Double

ETERNA 200 บานเดี่ยว/ ETERNA 200 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.):

รับน้ำหนักสูงสุด:

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว):

จำนวนชุดล้อต่อบาน:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

พลังงานที่ใช้สูงสุด:

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย:

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

ความเร็วสูงสุดในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง:

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง:

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว:

อุณหภูมิการทำงาน:

ระดับการป้องกัน:

ประเภทการใช้งาน:

ระบบทดสอบความปลอดภัย:

การประหยัดพลังงาน:

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด:

โหมด Manned:

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ:

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

โมดูลพิเศษ:

700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

300 kg (บานเดี่ยว) / 200 kg/บาน (บานคู่)

120x150 mm x L (max. 6500 mm)

3

115/230 Vac 50-60 Hz

100 W

6 W

24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

24 Vdc / 0.5 A

0.8 m/sec. (1 leaf)

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

0 - 30 sec.

ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

-15ºC + 50ºC

IP22

Intensive use 100%

มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 300 TSX/ 300 TDX/ 300T

ETERNA 300 TSX/ 300 TDX/ 300 T

ขนาดช่องเปิด (มม.):

รับน้ำหนักสูงสุด:

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว):

จำนวนชุดล้อต่อบาน:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

พลังงานที่ใช้สูงสุด:

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย:

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

ความเร็วสูงสุดในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง:

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง:

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว:

อุณหภูมิการทำงาน:

ระดับการป้องกัน:

ประเภทการใช้งาน:

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน:

ระบบทดสอบความปลอดภัย:

การประหยัดพลังงาน:

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด:

โหมด Manned:

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ:

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

โมดูลพิเศษ:

800-4000 (TSX) / 800-4000 (TDX) / 1600-4000 (T)

150x2 kg/leaves / 150x2 kg/leaves75x4 kg/leaves

120x210 mm x L (max. 6500 mm)

2

115/230 Vac 50-60 Hz

100 W

6 W

24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

24 Vdc / 0.5 A

0.8 m/sec. (1 leaf)

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

0 - 30 sec.

ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

-15ºC + 50ºC

IP22

Intensive use 100%

ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

NEPTIS Spring closing

NEPTIS Spring closing บานสวิ

NEPTIS MODELS:

รับน้ำหนักสูงสุด:

แบตเตอรี่ในตัว:

ขนาดเครื่อง:

น้ำหนักชุดเครื่อง:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

กำลังไฟ:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

มอเตอรไฟฟ้า:

การป้องกัน:

อุณหภูมิที่ใช้งาน:

ชนิดการใช้งาน:

สวิตซ์และความปลอดภัย:

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง:

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาเปิดค้าง:

พลังงานโหมดสแตนบาย:

LET / SLT / LET-B / SLT-B

120 kg / 250 kg / 120 kg / 250 kg

LET-B / SLT-B

550x110x120 mm (LET / SLT)730x110x120 mm (LET-B / SLT-B)

9.5 kg / 9.5 kg / 11 kg / 11 kg

115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

95 W

24 VDC, 1 A

24 VDC

IP 31

-15ºC + 50ºC

Intensive use

Encoder controlled

Direction reversal

adjustable 4-12 s

adjustable 5-15 s

adjustable 0-60 s

15 W

NEPTIS Motor closure

NEPTIS Motor closure บานสวิ

NEPTIS MODELS:

รับน้ำหนักสูงสุด:

แบตเตอรี่ในตัว:

ขนาดเครื่อง:

น้ำหนักชุดเครื่อง:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

กำลังไฟ:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

มอเตอรไฟฟ้า:

การป้องกัน:

อุณหภูมิที่ใช้งาน:

ชนิดการใช้งาน:

สวิตซ์และความปลอดภัย:

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง:

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาเปิดค้าง:

พลังงานโหมดสแตนบาย:

SMT / SMT-B/ SMP

250 kg / 250 kg / 300 kg 

SMT-B

550x110x120 mm730x110x120 mm730x110x120 mm

9.5 kg / 11 kg / 10.8 kg

115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

95 W

24 VDC, 1 A

24 VDC

IP 31

-15ºC + 50ºC

Intensive use

Encoder controlled

Direction reversal

adjustable 4-12 s

adjustable 5-15 s

adjustable 0-60 s

15 W

NEPTIS Spring opening

NEPTIS Spring opening บานสวิ

NEPTIS MODELS:

รับน้ำหนักสูงสุด:

แบตเตอรี่ในตัว:

ขนาดเครื่อง:

น้ำหนักชุดเครื่อง:

แหล่งจ่ายไฟฟ้า:

กำลังไฟ:

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม:

มอเตอรไฟฟ้า:

การป้องกัน:

อุณหภูมิที่ใช้งาน:

ชนิดการใช้งาน:

สวิตซ์และความปลอดภัย:

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง:

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา:

ช่วงเวลาเปิดค้าง:

พลังงานโหมดสแตนบาย:

INVERS / INVERS-B

250 kg / 250 kg 

INVERS-B

550x110x120 mm730x110x120 mm

9.5 kg / 11 kg

115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

95 W

24 VDC, 1 A

24 VDC

IP 31

-15ºC + 50ºC

Intensive use

Encoder controlled

Direction reversal

adjustable 3-8 s

adjustable 6-15 s

adjustable 0-60 s

15 W

CERTIFICATION

Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/UE (Test report EMC_120283-3)

EN 61000-6-2 Standard/EN 61000-6-3 Standard

Low Voltage Directive LVD 014/35/35/UE (Test report SAFTR_120284-3)

EN 60335-1 Standard

Machinery Directive 2006/42/CD (Test report MACTR_120699-4)

EN 13849-1 Standard/EN 13849-2 Standard

Category=2, PL=d

TUV G577/1 Certification (for models LET, LET-B, SLT, SLT-B, SMT, SMT-B)

DIN 18650-1/DIN 18650-2

EN 16005