top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTGD Automatic Doors

ประตูอัตโนมัติ Wireless Switch

Wireless Switch For Multipurpose Room


ประตูอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติ


เป็นสวิตซ์ ไร้สาย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติในกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เหมาะสำหรับใช้กับห้องอเนกประสงค์

ห้องน้ำคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานเป็นพิเศษ เพราะคุณคือคนพิเศษที่เราใส่ใจ บริษัท TGD Automatic Doors

Commenti


bottom of page