• TGD Automatic Doors

เหตุผลที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกใช้เซ็นเซอร์ แบบ Motion Sensor

สามารถปรับตั้งระยะของรัศมีการตรวจจับได้ ตั้งปรับการตั้งค้างของระยะประตูในการเปิดได้ตามต้องการ มีเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ หรือ ตาแมว ในตัวดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น