top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTGD Automatic Doors

ประตูอัตโนมัติ มีแบบไหนบ้าง 2023


ประตูอัตโนมัติบานสวิง หรือ แบบสวิง | Automatic Swing Door
ประตูอัตโนมัติบานสวิง หรือ แบบสวิง | Automatic Swing Door

ประตูอัตโนมัติบานสวิง หรือแบบสวิง เป็นประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสถานที่ ที่ต้องการเปิดในรูปแบบที่กว้าง เช่น โรงพยาบาลในส่วนของ ห้องผ่าตัดทั่วไป ห้องฉุกเฉินประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน | Automatic Telescopic Door
ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน | Automatic Telescopic Door

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน เป็นประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมในการใช้ในสถานที่ ที่จำกัดในเรื่องของพื้นที่ไม่พอที่จะใช้งานประตูอัตโนมัติประเภทอื่นๆ เช่น ประตูอัตโนมัติบานสวิง เป็นต้น โดยประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อนจะมีการออกแบบในด้านของโครงสร้างที่สวยงาม ช่วยทำให้พื้นที่ที่จำกัดสามารถติดตั้งประตูอัตโนมัติได้ พร้อมกับเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่อีกด้วยประตูสุญญากาศ บานห้องผ่าตัด
ประตูสุญญากาศ บานห้องผ่าตัด

ประตูสุญญากาศ บานห้องผ่าตัด
ประตูสุญญากาศ บานห้องผ่าตัด


ประตูอัตโนมัติ Hermetic หรือ ประตูสุญญากาศ เป็น ประตูอัตโนมัติที่ใช้ในโรงพยาบาล และยังเป็นประตูอัตโนมัติที่สำคัญๆมากๆเพราะจะเป็นประตูอัตโนมัติที่จะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาได้ เพื่อควบคุมความสะอาดในห้องผ่าตัด
เทคโนโลยีไร้สัมผัสเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงไม่กีปีมานี่และถูกนำมาใช้มากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด เทคโนโลยีไร้สัมผัสมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดติดเชื้อได้ เพราะทุกสาเหตุก็เกิดจากการสัมผัสนั้นเองดังนั้นเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสก็จะสามารถลดในเรื่องของการติดเชื้อได้
ประตูอัตโนมัติสำหรับผู้พิการ เป็นประตูอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่สะดวก มีระบบแจ้งเตือนในกรณีมีคนใช้งานอยู่ และถูกออกแบบมาให้เข้ากับสรีระ

ประตูอัตโนมัติบานฉุกเฉิน | Break Out Door/Escape Door
ประตูอัตโนมัติบานฉุกเฉิน | Break Out Door/Escape Door

ประตูอัตโนมัติบานฉุกเฉินอัตโนมัติ Break out door / Escape Door เป็นประตูที่สามารทำงานได้ดีในกรณีฉุกเฉินสามารถเปิดได้กว้างถึง 90 องศา สามารถใช้มือผลักดันออกได้เเล้วทำให้เป็นอัตโนมัติกลับได้ ซึ่งเป็นการทำงานที่เอกประสงค์มากๆComments


bottom of page