ที่สุดแห่งนวัตกรรม ระบบประตูอัตโนมัติจากสวิตเซอร์แลนด์

TORMAX
Automatic Door System

icon swiss.png

"TORMAX" บริษัทในเครือของ Landart Motoren AG ก่อตั้งในปี 1924 ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Bulach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี ทำให้ "TORMAX"

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโลกในธุรกิจประตูอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบัน "TORMAX" ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและคิดค้น เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด

ระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ "TORMAX" ถูกออกแบบโดยวิศวกรชั้นนำของโลกด้วยหลักวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด แลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ได้ ชุดมอเตอร์

และชุดควบคุมสำหรับประตูอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของตลาด

ซึ่งในหลักการออกแบบนั้น วิศวกรได้คำนึงถึงความสวยงาม และความเรียบง่ายในการติดตั้ง แต่ยังคงประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างครบถ้วน เช่น ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพความทนทาน อายุ

การใช้งานเป็นต้น

EUROPEAN STANDARDS

DIN 18650 / EN 16005, EN 13849-1, EN IEC 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325

icon Tormax logo.png

TORMAX 2401 Sliding Door Drive

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ TORMAX 2401

พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้ง:

รุ่น:

Options:

การขับเคลื่อน:

มอเตอร์:

ระบบควบคุม:

Mins connection:

พลังงานที่ใช้:

อินพุต:

เอาต์พุต:

Sensor power supply:

Safety facilities:

การเชื่อมต่อ:

รองรับมาตรฐานโดย:

มาตรฐาน:

ความคงทน:

มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น:

อุณหภูมิการใช้งาน:

ขนาด:

น้ำหนักสูงสุด ต่อบาน:

ความกว้างการเปิด:

ความเร็วในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

สำหรับประตูภายนอก และภายใน  • บานประตูที่มีน้ำหนักมาก

•ใช้งานมาก คนเดินเข้าออกประตูบ่อย

• บานเลื่อน • บานเลื่อนซ้อน • บานโค้ง • ประตูหนีภัย IP65/68 (กันน้ำ/ความชื้นสูง)

• 6 โหมดการทำงาน • ล็อคไฟฟ้า • four-point lock • magnetical interlock 

• electrical emergency operation • ระบบเปิดฉุกเฉิน • แอร์ล็อค

• การควบคุมแบบ step • ปิดฉุกเฉิน

ระบบเคลื่อนกลไฟฟ้า

AC gearless synchronous motor, ext. rotor

control system 2401 MCU32

1 x 230/1 x 115VAC, 50... 60Hz, 10A

8...310 W

อินพุต 8 โปรแกรม ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ทดสอบได้ 4 แบบขยาย

ได้โดยโมดูล

เอาต์พุต 3 โปรแกรม แบบขยายได้โดยโมดูล

24 V DC

the necessary sensors can be connected, monitored force limitation

LIN Bus, CAN Bus, RS232

CE incl. RoHS, TUV, ETL

DIN 18650/ EN 16005, EN 13849-1, EN IEC 60335-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, UL 325

class 3 to DIN 18650-1: 2010

มาตรฐาน IP 22

-20ºC to +50ºC

ขนาดชุดราง (สูงxลึก): 200x185 mm

ขนาดชุดราง แบบบานเลื่อนซ้อน (สูงxลึก): 200x275 mm

ความยาว บานเดี่ยว: min. 1640 mm

ความยาว บานคู่: 2280 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 2 บาน(เดี่ยว-เปิดด้านซ้าย): min. 1270 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 2 บาน(เดี่ยว-เปิดด้านขวา): mim. 1243 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): min. 2213 mm

บานเดี่ยว: 1x450kg / 1x200kg1)

บานคู่: 2x300kg / 2x220kg1)

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 2x120kg / 2x120kg1)

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 4x100kg / 4x100kg1)

บานเดี่ยว: 800...2800 mm2)

บานคู่: 1100...3000 mm2)

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 700...3800 mm2)

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 1400...3800 mm2)

ความเร็วในการเปิด: 4...100 cm/s3)

ความเร็วในการปิด: 4...80 cm/s3)

1)  น้ำหนักสำหรับประตูหนีภัย RER

2)  ขนาดช่องเปิดใหญ่ขึ้นได้ตามความต้องการ

3)  ความเร็วต่อบานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของประตู, ขนาดช่องเปิด และข้อกำหนดในการใช้งานของแต่ละที่

TORMAX 2302 Sliding Door Drive

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ TORMAX 2302

พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้ง:

รุ่น:

Options:

การขับเคลื่อน:

มอเตอร์:

ระบบควบคุม:

Mins connection:

พลังงานที่ใช้:

อินพุต:

เอาต์พุต:

Sensor power supply:

Safety facilities:

การเชื่อมต่อ:

รองรับมาตรฐานโดย:

มาตรฐาน:

ความคงทน:

มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น:

อุณหภูมิการใช้งาน:

ขนาด:

น้ำหนักสูงสุด ต่อบาน:

ความกว้างการเปิด:

ความเร็วในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

•ใช้งานมาก คนเดินเข้าออกประตูบ่อย

• บานเลื่อน • บานเลื่อนซ้อน • บานโค้ง • ประตูหนีภัย • บานเลื่อนซ้อน 

• IP65/68 (กันน้ำ/ความชื้นสูง) • บานเข้ามุม

• 6 โหมดการทำงาน • ล็อคไฟฟ้า • four-point lock • magnetical interlock 

• electrical emergency operation • ระบบเปิดฉุกเฉิน • แอร์ล็อค

ระบบเคลื่อนกลไฟฟ้า

gearless synchronous AC motor with external rotor

control system 2302 MCU32

1 x 230/1 x 115VAC, 50... 60Hz, 10A

8...190 W

อินพุต 8 โปรแกรม ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ทดสอบได้ 4 แบบ

ขยายได้โดยโมดูล

เอาต์พุต 3 โปรแกรม แบบขยายได้โดยโมดูล

24 V DC

the necessary sensors can be connected, monitored power limit

LIN Bus, CAN Bus, RS232

CE incl. RoHS, TUV

DIN 18650/ EN 16005, EN 13849-1, EN IEC 60335-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, UL 325

class 3 to DIN 18650-1: 2010

มาตรฐาน IP 22

-20ºC to +50ºC

ขนาดชุดราง (สูงxลึก): 150x166 mm

ขนาดชุดราง แบบบานเลื่อนซ้อน (สูงxลึก): 150x247 mm

ความยาว บานเดี่ยว: min. 1600 mm

ความยาว บานคู่: 1600 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 2 บาน(เดี่ยว-เปิดด้านซ้าย): min. 1120 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 2 บาน(เดี่ยว-เปิดด้านขวา): mim. 1093 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): min. 2213 mm

บานเดี่ยว: 1x200kg

บานคู่: 2x180kg

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 2x120kg

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 4x100kg

บานเดี่ยว: 700...2000 mm1)

บานคู่: 700...3000 mm1)

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 800...3000 mm1)

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 1600...3800 mm1)

5...100 cm/s2)

5...80 cm/s2)

1)  ขนาดช่องเปิดที่ใหญ่ขึ้นได้ตามความต้องการ

2)  ความเร็วต่อบานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของประตู, ขนาดช่องเปิด และข้อกำหนดในการใช้งานของแต่ละที่

TORMAX 2201 Sliding Door Drive

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ TORMAX 2201

พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้ง:

รุ่น:

Options:

การขับเคลื่อน:

มอเตอร์:

ระบบควบคุม:

Mins connection:

พลังงานที่ใช้:

อินพุต:

เอาต์พุต:

Sensor power supply:

Safety facilities:

การเชื่อมต่อ:

รองรับมาตรฐานโดย:

มาตรฐาน:

ความคงทน:

มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น:

อุณหภูมิการใช้งาน:

ขนาด:

น้ำหนักสูงสุด ต่อบาน:

ความกว้างการเปิด:

ความเร็วในการเปิด:

ความเร็วในการปิด:

สำหรับประตูภายนอก และภายใน  • ขนาดบาง • ขนาดเล็กกะทัดรัด

• บานเลื่อน • บานเลื่อนซ้อน • บานเปลือย • ประตูหนีภัย

• 5 โหมดการทำงาน • ล็อคไฟฟ้า • mechanical lock • magnetical interlock 

• electrical emergency operation •ระบบเปิดฉุกเฉิน แบบแมคคานิค

• แอร์ล็อค • bell trigger

ระบบเคลื่อนกลไฟฟ้า

DC motor

control system 2201

1 x 230/1 x 115VAC, 50... 60Hz, 10A

13...200 W

อินพุต 6 โปรแกรม ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ทดสอบได้ 4 แบบ

เอาต์พุต 2 โปรแกรม

24 V DC / 1.0 A

the necessary sensors can be connected, monitored force limitation

RS232

CE incl. RoHS, TUV

DIN 18650/ EN 16005, EN 13849-1, EN IEC 60335-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3

Class 3 to DIN 18650-1: 2010

มาตรฐาน IP 22

-20ºC to +50ºC

ขนาดชุดราง (สูงxลึก): 100x142 mm

ขนาดชุดราง แบบบานเลื่อนซ้อน (สูงxลึก): 100x204 mm

ความยาว บานเดี่ยว: min. 1706 mm

ความยาว บานคู่: 1766 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 2 บาน(เดี่ยว-เปิดด้านซ้าย): min. 1406 mm

ความยาว บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): min. 2586 mm

บานเดี่ยว: 1x200kg

บานคู่: 2x100kg

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 2x80kg

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 4x80kg

บานเดี่ยว: 800...2200 mm

บานคู่: 800...2900 mm

บานเลื่อนซ้อน 2 บาน (เดี่ยว): 800...2900 mm

บานเลื่อนซ้อน 4 บาน (คู่): 1500...3800 mm

1...80 cm/s1)

1...80 cm/s1)

1)  ความเร็วต่อบานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของประตู, ความกว้างในการเปิด และข้อกำหนดในการใช้งานของแต่ละที่