Angular Sliding Door

Angular_L01_web.jpg

Angular Sliding Door

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม เป็นทางออกที่ดีเลิศที่ให้ความโดดเด่นด้านสายตากับทางเข้าของอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย ขอบมุมสามารถขับเคลื่อนเป็นแนวตรงได้ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ไม่ว่าทิศทางใดที่คุณเลือก คุณสามารถสร้างสรรค์ทางเข้าที่สง่างามด้วยประตูบานเลื่อนเข้ามุมอัตโนมัติ

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูกระจกบานเต็ม

โครงสร้างเพิ่มเติม
Access control : ถูกควบคุมด้วยกุญแจ ปุ่มกด วีดีโอ และ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
การตั้งปิด : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ : สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่

Automatic Angular Sliding door
Automatic Angular Sliding door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding door
Automatic Angular Sliding door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding door
Automatic Angular Sliding door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding door
Automatic Angular Sliding door

SIAM PARAGON

press to zoom
1/8
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

SIAM PARAGON

press to zoom
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

SIAM PARAGON

press to zoom
1/3
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

press to zoom
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

press to zoom
Automatic Angular Sliding Door
Automatic Angular Sliding Door

press to zoom
1/2