top of page
Cover-Foot-switch-sensor.png

Foot Sensor Switch

เซ็นเซอร์ใช้เท้าสอดแบบไร้สัมผัส เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับสวิตซ์จริง เพียงยื่นปลายเท้าสอดเข้าไปใกล้ๆ เท่านั้น ประตูอัตโนมัติจะเปิดออก

สามารถดาวน์โหลด TGD แค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริม ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

ประตูอัตโนมัติ 9_Foot Switch Front.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส สำหรับเท้า 
Foot Switch

bottom of page