NABCO
Standard Automatic Door System

ที่สุดแห่งนวัตกรรม ระบบประตูอัตโนมัติจากญี่ปุ่น

"NABCO" แบรนด์ประตูอัตโนมัติอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ผลิตประตูอัตโนมัติเครื่องแรกในปี 1950 เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผู้ใช้งานทั่วไป โดยเน้นความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ภายใต้สโลแกน "Pedestrian Flow Solution"

Nabco-logo.png

N-Search (NATRUS)

Motion&Presence Detection Sensor

(With self-test feature complying with EN 16005 and JIS A 4722)

ระบบ NATRUS มีฟังก์ชั่น Self-diagnosis ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติสามารถตรวจสอบความเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาขึ้นระบบสามารถระบุได้ทันที และกลไกล fail-safe จะทำงานเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ

CAN (Controller Area Network) คืออะไร

เทคโนโลยี CAN ที่ใช้ใน NATRUS เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานสากล ISO เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีความน่าเชื่อถือสูงและความต้านทานเสียงรบกวนรวมถึงคุณสมบัติการตรวจจับความผิดพลาดของระบบสื่อสารข้อมูล จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การขนส่ง เช่นรถยนต์ เครื่องบิน ยานพาหนะทางรถไฟและเรือรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์ N-Search

• มีโหมดประหยัดพลังงาน โดยประตูจะสั่งการปิดเร็วขึ้น เมื่อคนเดินผ่านออกไปยังจุดที่ตั้งค่าไว้ ประตูจะเริ่มสั่งการปิด ทำให้ย่นระยะเวลาปิดประตูเร็วขึ้น 25% แอร์ออกน้อยลง กินไฟน้อยลง

• สามารถเลือกตรววจับเป็นแถวหรือเป็นส่วนๆ ได้และสามารถปิดบริเวณที่ไม่ต้องการตรวจจับ เช่นหน้าเคาน์เตอร์ มุมหนังสือ ตู้ไอศรีม ลดการเปิดโดยไม่จำเป็น กินไฟน้อยลง 

• สามารถเลือกติดสติ๊กเกอร์ (Touch Sensor) ในกรณีที่มีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างแคบ คนสัญจรผ่านเยอะ หรือมีร้านขายของอยู่หน้าร้าน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ประตูจะสั่งการเปิด-ปิดตลอดเวลา เมื่อมีคนผ่านหน้าร้าน เมื่อโบกมือที่สติ๊กเกอร์จะมีการแผ่ขยายพื้นที่ตรวจจับจากตรงประตูครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่ ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้ และเมื่อคนเดินผ่านประตูไปแล้ว ประตูปิดลง จะกลับมาตรวจจับที่บริเวณประตูเปิด-ปิดเท่านั้น

N Search

Specifications

TYPE

Detection characteristics:

Mounting height:

Detection area:

Sensor cover color (type 01 and 03):

Sensor color (type 02 and 04):

Remarks:

NS-A01/A02/A03  NS-A04

Motion&Presence Detection (active infrared sensor)

When used as activation sensor: 2.0 - 4.0 m

When used as safety sensor: 2.0 - 3.5 m / 2.0 - 4.0 m

 

When mount height is 2.5 m (wxd): 3.05x2.09 m

When mount height is 3.0 m (wxd): 3.04x2.37 m

Silver/Bronze/White/Black/Mirror/Stainless steel color

Black

Function: Spot-by-spot setup, Safety test before closing.

Trouble indication, Full-color LED display, Eco mode, Snow/ Insects mode, Touchless switch mode, Available for Circular/Folding door as well

Function: Spot-by-spot setup, Safety test before closing.

Trouble indication, Full-color LED display, Eco mode, Snow/ Insects mode, Available for Circular/Folding door as well

M-Search (NET-DS SYSTEM)

Active Infrared Sensor

เซ็นเซอร์ M-Search

• มีโหมดประหยัดพลังงาน โดยประตูจะสั่งการปิดเร็วขึ้น เมื่อคนเดินผ่านออกไปยังจุดที่ตั้งค่าไว้ ประตูจะเริ่มสั่งการปิด ทำให้ย่นระยะเวลาปิดประตูเร็วขึ้น 25% แอร์ออกน้อยลง กินไฟน้อยลง

• สามารถเลือกตรววจับเป็นแถวหรือเป็นส่วนๆ ได้และสามารถปิดบริเวณที่ไม่ต้องการตรวจจับ เช่นหน้าเคาน์เตอร์ มุมหนังสือ ตู้ไอศรีม ลดการเปิดโดยไม่จำเป็น กินไฟน้อยลง 

• สามารถเลือกติดสติ๊กเกอร์ (Touch Sensor) ในกรณีที่มีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างแคบ คนสัญจรผ่านเยอะ หรือมีร้านขายของอยู่หน้าร้าน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ประตูจะสั่งการเปิด-ปิดตลอดเวลา เมื่อมีคนผ่านหน้าร้าน เมื่อโบกมือที่สติ๊กเกอร์จะมีการแผ่ขยายพื้นที่ตรวจจับจากตรงประตูครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่ ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้ และเมื่อคนเดินผ่านประตูไปแล้ว ประตูปิดลง จะกลับมาตรวจจับที่บริเวณประตูเปิด-ปิดเท่านั้น

M Search

Specifications

TYPE

Detection characteristics:

Mounting height:

Detection area (wxd):

Power supply/

Power consumption:

Output rating:

Features:

Cover color (MS-N01/N03):

Body color (MS-N02):

MS-N01/N02/N03 

Motion/Presence Detection (Near Infrared reflection)

2.0 - 4.0 m

2.9x1.8 m (Mounting height 2.2 m)

120 mA or less at 12 VDC

NET-DS connector (CAN Communication)

Full color LED display, Replacement time display Self-diagnosis funtion, Eco mode Anti-snow/insects mode, Anti-vibration mode

Independent 72 spots, Doorway area monitoring for unique door design, Contact-free touch sensor function, Measure against insertion mode

Silver/Bronze/White/Black/Mirror/Stainless Steel

Black

Standard Sliding Door

DSN-60/75/150/250 Sliding Door

Adaptable to a wide range of customer requirements from lightweight to middleweight doors

• Network technology using CAN communication is adopted between automatic door devices.

• Advanced design is employed to balance high-performance and downsizing.

• Durable brushless DC motors achieve an adequate power margin and smooth passage.

• The door motor incorporates a thermal protector for motors and is thoughtfully designed so as not to stop the door abruptly.

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Applicable Door Height: DH (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec)

Wind Load (m/sec)

Single

DSN-60 / DSN-75 / DSN-150 / DSN-250

75x1 / 100x1 / 120x1,150x1*2  / 250x1

2.2 / 2.8 / 3.3 / 3.3

650-2500 (DSN-60, 75, 150) / 1200-3100

-

Max. 4.0 (DSN-60, 75, 150) / Max. 3.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A (DSN-60, DSN-75, DSN-150)

100V AC ±10%, 50/60Hz, 10A

0.1-0.7*1

15

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Applicable Door Height: DH (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec):

Wind Load (m/sec):

Bi-Parting

DSN-60 / DSN-75 / DSN-150 / DSN-250

60x2 / 85x2 / 120x2,150x2*2  / 250x2

1.8 / 2.6 / 3.0 / 5.0

650-2500 (DSN-60, 75, 150) / 900-2705

-

Max. 4.0 (DSN-60, 75, 150) / Max. 3.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A (DSN-60, DSN-75, DSN-150)

100V AC ±10%, 50/60Hz, 10A

0.1-0.7*1

15

*1 The speed varies according to the door weight or operating environment.

*2 Only for DSN-150 F15

DSN-500 Heavy Sliding Door

Available to large sized or heavy duty industrial doors

• Suitable for bi-parting doors of up to 500 kg per door and single sliding doors of up to 1000 kg

• Auxiliary reduction gears enable the operation of doors up to 2000 kg (single sliding)

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec):

Wind Load (m/sec):

Single

DSN-500

1000x1

27.5

6100

Max.3.0

200V AC 6A

0.1-0.5*1

15

Bi-Parting

DSN-500

500x2

14

3100

Max.3.0

200V AC 6A

0.1-0.5*1

15

*1 The speed varies according to the door weight or operating environment.

DSN-60/75/150S-HM Slim Header Sliding Door

Aesthetic slim design which enhances the value of your entrance

• Slim design: Height of the header is only 100mm, and can be integrated to the design of various entrances

  such as office building, shopping mall, etc.

• High performance: NET-DS series is adopted as an operating unit which provide a high level of safety and 

  reliability with optimal functionality

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec):

Wind Load (m/sec):

Single

DSN-60 / DSN-75 / DSN-150

75 / 100 / 120

2.2 / 2.8 / 3.3

650-1250

Max. 4.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*1

15

Bi-Parting

DSN-60 / DSN-75 / DSN-150

60x2 / 85x2 / 120x2

1.8 / 2.6 / 3.0

650-1250

Max. 4.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*1

15

*1 The speed varies according to the door weight or operating environment.

TELESCOPIC Door

WO-3 Wide-open Door.jpg

DS-D2 Telescopic Door

Even when the frontage is narrow, the door opening is as wide as possible.

• Even when the frontage is narrow, a wide door opening is provided (1.3 times wider than usual sliding doors)

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Applicable Door Height: DH (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec)

Wind Load (m/sec)

Single

DSN-60*1 / DSN-75 / DSN-150

50x2 / 65x2 / 100x2

1.6 / 2.1 / 2.4

500-600*2 / 500-800*2 / 500-1000*2

-

Max. 4.2

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*3

15

Bi-Parting

DSN-60*1 / DSN-75 / DSN-150

40x4 / 55x4 / 100x4

1.4 / 1.9 / 2.2

500-550*2 / 500-650*2 / 500-1000*2

-

Max. 4.2

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*3

15

*1 Indoor use only

*2 When applying to Framed Door

*3 The speed varies according to the door weight or operating environment

WO-3 Wide-open Door

The automatic sliding door fully opens twice as wide as usual sliding doors

• After the sliding door is opened, it manually swings open twice as wide as usual.

Door Type

Applicable Door Massx Door Qty (kg):

Sash Material:

Door Type:

Sash Width: W (mm):

Sash Height: H (mm):

Sash Depth: (mm):

Height of Transom: H (mm):

Depth of Transom: (mm):

Applicable Door Width: DW (mm):

Applicable Door Hight: DH (mm):

Door Thickness: DT (mm):

Clear Opening at Sliding (mm):

Clear Opening at Wide Open (mm):

Door Operation Speed (m/sec)

Power Supply:

Single

120x1

Stainless steel SUS304/Steel

Tempered glass door / Frame door

2394 / 2400

2454 / 2400

165

290

155

1219 / 1231

2438 / 2348

28 / 46

1057/ 1005

2212 / 2161

0.1-0.7*3

100V AC 5A

Bi-Parting

120x2

Stainless steel SUS304/Steel

Tempered glass door / Frame door

4786 / 4800

2454 / 2400

165

290

155

1219 / 1231

2438 / 2348

28 / 46

2112/ 2010

4422 / 4322

0.1-0.7*1

100V AC 5A

*1 The speed varies according to the door weight or operating environment.

EU Circular Door

Beautiful curved surface in design

• The door offers a large choice of radiuses, from 1200 mm.

• The ultrasonic support sensor enhances safety in the doorway area.

Door Type

Door Operator Type:

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Applicable Door Height: DH (mm):

Ratio of Door Height/Width: DH/DW:

Power Supply:

Door Operation Speed (m/sec)

Wind Load (m/sec)

Single

DSN-75 / DSN-150

75x1 / 100x1

-

762-1067*1

Max. 2438*1

Max. 3.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*3

10

Bi-Parting

DSN-75 / DSN-150

75x2 / 100x2

-

762-1067*1

Max. 2438*1

Max. 3.0

100V AC ±10%, 50/60Hz, 5A

0.1-0.7*3

10

*1 When applying to Tempered glass Door

*3 The speed varies according to the door weight or operating environment

Swing Door

DF-41 Swing Door

Offering a unique entrance design

• Outward and inward-opening doors are available.

• The controller is separated from the open/close operation unit and mounted on the wall.

• When the door is a bi-parting type, both doors are operated in synchronization.

Door Type

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Average Door Operation Speed (degress/sec):

Power Supply:

Maximum Endurance Wind Speed (m/sec):

Double-swing / Single-swing

110x2 / 110x1

Please refer to "Table"

700-(Reference: Table)

45º or less

100V AC 10A / 100V AC 5A

10

GT-710 Power Assist Door

User-friendly indoor door opened with a light touch

• The door is automatically opened in the full position with a light push (pull).

• The door remains open for a time after the hand is removed, which is convenient for wheelchair users.

• When the door is difficult to pull, it can be opened by a nearby activation switch.

• In a power failure, the door can be manually opened easily and then automatically closed.

• The controller can be easily attached to existing manual swing doors.

Door Type

Door Operator Type

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Door Thickness:

Operation At Power Failure:

Operator Dimension:

Operator Box Color:

Average Door Operation Speed (degrees/sec):

Power Supply:

Double-swing / Single-swing

GT-710C (x2) / GT-710C (x1)

90x2 / 90x1

2.6

838-1219

30-50

Manual open and automatic close

W880 (Standard) x H158xD147

Silver or Dark bronze

35º or less

100V AC 10A / 100V AC 5A

DH-41 Swing Door

Pleasing openness for inviting guest

• The unit automatically adjusts the driving force to achieve a consistent operating feel, regardless of door

   weight or external force, such as air pressure.

• in the case of bi-parting type with two door motors, both right and left doors are automatically operated in

  synchronization.

• The door is applicable to the overlapping structure of door ends (order adjusting function)

Door Type

Door Operator Type

Applicable Door Mass x Door Qty (kg):

Applicable Door Area:DWxDH(m2):

Applicable Door Width: DW (mm):

Average Door Operation Speed (degrees/sec):

Power Supply:

Maximum Endurance Wind Speed (m/sec):

Double-swing / Double-swing / Single-swing (x1)

DH-41(x1) / DH-41 (x2) / DH-41 (x1)

100x2 / 104x2 / 104x1 

Pleaser refer to "Table"

750-990 / 990-(Reference: Table) / 990-(Reference: Table) 

45º or less

100V AC 10A / 100V AC 10A / 100V AC 5A

10 or less

Multipurpose Toilet Door Unit

Accessible toilet for wheel chair users or baby carriage users

HDS-4P Push Button Switch

Universally designed door operation switch for public toilets achieves both harmony with toilet space and 

usability. 

• Guidance by illumination 

  - The button to be pushed next lights up

  - Pushing button makes beep sound for confirmation of operation.

• Due consideration for visual impediment 

  - due consideration for the visually impaired people

  - Higher visibility for people with red-green color vision deficiency

• Due consideration to people in wheelchairs and the elderly

• Audio guidance is available (English/Japanese/Chinese/Korean)

Detection Method:

Operation Force:

Indicator Light:

Installation:

Pressure detection (Push-button type)

Approx. 5N

White LED Stand-by: Off Occupied: On

Embedded in the wall Option: exposed on the wall

Hermetic Door NAX

Provides high air tightness, aesthetic and safety.

• Air Tightness:

  High class of air tightness (JAPAN) JIS A 4702: Class A-4

• Aesthetic:

  - Smallest header size in the industry

  - Wide range of door leaves and handle

• Safety:

  - Possible to be fully opened without any clearance left

  - Easy to open manually in case of a power failure

Use Applications

+ Sound insulation / + Sound insulation + X-ray shield

Air tightness / Air tightness

Door Leaf:

Door Type:

Clear Opening (mm) Width (W):

Clear Opening (mm) Height (H):

Max weight

Opening Operation Speed (m/sec):

Hold Open Time:

Ambient Temperature:

Power Supply:

Power Consumption:

Relative Humidity:

Air Permeability:

Sound Insulation:

X-ray Shield:

Electric Lock:

Aluminum/Stainless steel/Glass / Aluminum --- Stainless steel

Single --- Bi parting / Single --- Single

700-2000 --- 1200-2800 / 700-1600 --- 700-1100

1900-2500 --- 1900-2500 / 1900-2500 --- 1900-2500

150 kg

0.1-0.7*1

adjustable

-10ºC to 50ºC

230VAC +6/-10% 50/60Hz*2

45Wh

20% to 85% RH

A-4 (JIS A 47021)

T-1 (JIS A 4702)*3  / T-1 (JIS A 4702)*3

- / ◊(Lead plate 2 mm)

◊ / 

*1 The speed varies according to the door weight or operating environment

*2 With transformer specified by NABCO

*3 The type of glass door leaf has T-2 class of sound insulation, If T-2 class is required for aluminum/ stainless door leaf, please contact our sales distributor.