top of page

นโยบายการใช้คุกกี้

บทนำ 

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด (“ทีจีดี”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของทีจีดี เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้ทีจีดีสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น 
 

คุกกี้คืออะไร? 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง 
 
คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ทีจีดีจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และทีจีดีจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของทีจีดีผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้ 

     1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของทีจีดีได้อย่างต่อเนื่อง 

     2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีจีดีเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้ ทีจีดีจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 
 

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่านและปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการเก็บคุกกี้ในอนาคต หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ 
 

ประโยชน์ของการเปิดใช้งานให้สิทธิ์คุกกี้ 

คุกกี้ช่วยให้ทีจีดีทราบว่า ท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของทีจีดี เพื่อที่ทีจีดีจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทีจีดีได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น 

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ 
 

ประเภทของคุกกี้ที่ทีจีดีใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้ 

     3. คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่างๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้ 

     4. คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของท่านและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของท่าน 

     5. คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของท่านผ่านเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

Cookie

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย 
 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้ 

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของทีจีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทีจีดีจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเฮเฟเล่บนเว็บไซต์ www.tgdautodoor.com 

 

ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด (TGD Automatic Doors Limited) 
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 809 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์: (02) 300-9300 หรือโทรสาร: (02) 300-9305 
อีเมล: info@tgd.co.t

เว็บไซต์: www.tgdautodoor.com 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ทีจีดีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง 

รายละเอียดส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่ทีจีดีซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ และที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมือง รหัสไปรษณีย์ และประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ประวัติการติดต่อ (ระหว่างท่านกับทีจีดี) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้ของทีจีดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คำถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน  

ข้อมูลที่ทีจีดีเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านสำหรับการให้บริการ การจัดหาผลิตภัณฑ์ ทีจีดีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทีจีดีผ่านช่องทางการสื่อสารของทีจีดี หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และ/หรือ เสียง ความสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น และเหตุผลในการเลือกผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของท่าน (ซึ่งรวมถึง วันและเวลาที่ใช้ เวลาที่ตอบสนองต่อเพจ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด และข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ท่านดูและข้อมูลอื่นๆ ที่ทีจีดีเก็บรวบรวม) หรือข้อมูลการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการปฏิบัติการ ประเภทและเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มปฏิบัติการ การตั้งค่าเขตเวลา คุกกี้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร (เช่น ผู้ใช้แต่ละรายเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง กรอกแบบฟอร์ม หรือดาวน์โหลดเอกสารอะไรบ้าง เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย มาตรการป้องกันโดยเกตเวย์ ฯลฯ) ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหา การสร้างเป้าหมายหรือการใช้เอกสารที่ได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนการอนุญาตและข้อมูลของเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำกิจกรรมดังกล่าว และคุกกี้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้ และวิธีการที่ท่านใช้บริการดังกล่าว 
 

อย่างไรก็ตาม ทีจีดีจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของทีจีดีเท่านั้น ทั้งนี้ ทีจีดีจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามแบบวิธีการของทีจีดี กรณีที่ทีจีดีจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ทีจีดีจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ 
 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ในระหว่างการใช้บริการ ทีจีดีจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของทีจีดีที่ทีจีดีคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ  หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากทีจีดีแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ  

โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ โทรศัพท์: (02) 300-9300 หรือโทรสาร: (02) 300-9305 

bottom of page