top of page

รูปแบบมาตรฐานเหมาะสำหรับอาคารสาธารณะทุกแห่ง ทั้งภายในและภายนอกซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เพราะทางเข้าสำหรับตอนรับผู้มาเยือนถือเป็นจุดแรกที่มีความสำคัญมาก

ประตูอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติ

ประตูบานสวิงอัตโนมัติมีความปลอดภัย และติดตั้งง่ายประตูธรรมดาที่ใช้อยู่สามารถปรับเป็นประตูสวิงอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูบานเลื่อนซ้อน เหมาะสมสำหรับการใช้ในทุกๆ โอกาส เมื่อต้องการความกว้างในการเปิด แต่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถทำบานประตูให้กว้างขี้น

ประตูอัตโนมัติ


Break Out Door/
Escape Door

ประตูลักษณะนี้สามารถใช้เป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติทั่วไปได้ แต่สามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยการผลักบานออก

ประตูอัตโนมัติ Breck out door.png


Hermetic Door

ประตูห้องผ่าตัด ที่ถูกออกแบบให้อากาศภายในมีลักษณะเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก

Hermetic_L01_PA.png


Revolving Door

เหมาะสำหรับโครงสร้างของทุกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีกระแสลมเสี่ยงต่อความสกปรกหรือฝุ่น และเสียงดังย่ิงเหมาะที่จะติดตั้งประตูประเภทนี้

Show case_L01_PA.jpg


Circular/
Curve Sliding Door

ประตูบานเลื่อนโค้งสรรค์สร้างผลงานทางสถาปันย์บ่งบอกถึงรสนิยและภาพลักษณ์ในครั้งแรกที่พบเห็น

ประตูอัตโนมัติCurve Sliding door_L01_PA.jpg
ประตูอัตโนมัติ Heavy_L01_web-2.jpg


Heavy Sliding Door

ประตูบานเลื่อนสำหรับงานหนักสามารถรองรับงานที่มีน้ำหนักถึง 1,000 กิโลกรัม ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเมื่อใช้ระบบการทดเกียร์ซึ่งสามรถประยุกต์ใช้ได้กับงานหนักถึง 2,000 กิโลกรัม


Angular Sliding Door

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม เป็นทางออกที่ดีเลิศที่ให้ความโดดเด่นด้านสายตา กับทางเข้าของอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย

ประตูอัตโนมัติ Angular_L01_web.jpg


Folding Door

เหมาะกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องการประหยัดเนื้อที่ หรือเหมาะกับการเปลี่ยนหรือปรับปรุงบานประตูเก่าที่ไม่ต้องการแก้ไขงานมากนัก

ประตูอัตโนมัติ Folding door_L01_web.jpg


SEMI AUTO
Sliding Door Closer

เป็นระบบประตูบานเลื่อนแบบปิดเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า โดยประตูสามารถเปิดได้ด้วยแรงเล็กน้อยสำหรับการใช้งาน 

ประตูอัตโนมัติ Semi auto_F01_PA.png
ประตูอัตโนมัติ Garage-Door_L01_PA.png


Garage Door

ประตูโรงจอดรถอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย และเน้นความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน Safety Sensor ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

bottom of page