เวทีที่ว่างเปล่า
ประตูอัตโนมัติ Swing Door.png

Swing Door

ประตูอัตโนมัติ Swing Em_L04_PA.png

Swing Door Floor Embedded

Automatic Swing Door

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงมาตรฐาน

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความปลอดภัย และติดตั้งได้ง่าย ประตูธรรมดาที่ใช้อยู่สามารถปรับเป็นประตูสวิงอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประตูสวิงเพิ่มความสะดวกและไม่มีธรณีประตูด้านล่าง จึงใช้งานง่ายสำหรับผู้พิการการติดตั้งแบบเห็นชุดขับเคลื่อน


ในกรณีของตัวขับเคลื่อนที่ติดแบบมองเห็นได้ กล่องขับเคลื่อนและตัวเชื่อมโยงสามารถมองเห็นได้จากภายนอกโดยติดเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประตูที่มีอยู่แล้วได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการเปลี่ยนประตูอาคารสาธารณะทั่วไปให้เป็นประตูอัตโนมัติ

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูกันไฟและควัน
ประตูสกัดควัน
ประตูทางออกฉุกเฉิน
ประตูสุญญากาศ
ประตูกันเสียง
ประตูกันรังสี
ประตูเหมืองแร่
ประตูแบบไร้ธรนี

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
เพียงแค่แตะแล้วปล่อยด้วยมือก็เพียงพอเพื่อที่จะทำให้บานประตูเปิดออกได้อัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นการปิดประตู: สามารถปิดเปิดได้ด้วยมือ ขณะไฟดับ
ระบบแอร์ล๊อค: ระบบควบคุมการทำงานของประตู 2 ชุดบริเวณทางเข้า เพื่อป้องกันการไหลเวียนของอากาศระหว่างภายในและภายนอก
ตัวควบคุมทางเข้า: ใช้กุญแจ วีดีโอ หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เป็นตัวควบคุมทางเข้าอาคาร
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ: สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบการควบคุมของอาคารที่มีใช้อยู่ได้ สามารถเซ็ตการเคลื่อนไหวของบานสวิงแต่ละบานได้

   อย่างอิสระแยกจากกัน
การถ่ายเทของลม/อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม: ลำดับขั้นของการเคลื่อนไหวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและค่อนข้างเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

   และลม

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor

Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/5
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/1
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/3

Automatic Swing Door Floor Embedded

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงแบบฝังพื้น

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงฝังพื้น ทำงานโดยการฝังชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ใต้พื้น ซึ่งช่วยในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้านความสวยงามและการใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้งระบบบาบสวิงแบบอัตโนมัติได้ทั้งประตูบานเดี่ยวและประตูบานคู่
 

ประตูสวิงฝังพื้นทำงานโดยการฝังชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ใต้พื้น ผู้ใช้งานหรือคนทั่วไปจะมองไม่เห็นชุดขับเคลื่อน อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดของรูปทรง และวัสดุของประตูที่จะเลือกใช้งาน สามารถรองรับประตูที่มีน้ำหนักเบา ไปจนถึงประตูน้ำหนักมาก

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูภายในและภายนอก
บริเวณที่ต้องการความเงียบ สำหรับประตูน้ำหนักเบาจนถึงประตูน้ำหนักมาก (สูงสุดได้ถึง 450 kg)
เหมาะสำหรับประตูกันไฟหรือประตูกันควัน (ทดสอบสำหรับกันไฟ)

คุณสมบัติเด่น
ไม่มีข้อจำกัดของรูปทรงและวัสดุของประตู
สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง แม้เมื่อมีลมพัดแรง
ในกรณีไฟดับ สามารถปิดเปิดด้วยมือได้
ทำงานด้วยระบบไมโครโพเซสเซอร์ควบคุมอัจฉริยะ เพื่อให้มั่นใจในการทำงานของบานประตู
ใช้มอเตอร์กระแสสลับเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
ตัวขับเคลื่อนอยู่ด้านล่างบานประตู

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/7
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/2
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
Automatic Swing Door
Automatic Swing Door

press to zoom
1/3