top of page
เวทีที่ว่างเปล่า
ประตูอัตโนมัติ Swing Door.png

Swing Door

ประตูอัตโนมัติ Swing Em_L04_PA.png

Swing Door Floor Embedded

Automatic Swing Door

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงมาตรฐาน

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความปลอดภัย และติดตั้งได้ง่าย ประตูธรรมดาที่ใช้อยู่สามารถปรับเป็นประตูสวิงอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประตูสวิงเพิ่มความสะดวกและไม่มีธรณีประตูด้านล่าง จึงใช้งานง่ายสำหรับผู้พิการการติดตั้งแบบเห็นชุดขับเคลื่อน


ในกรณีของตัวขับเคลื่อนที่ติดแบบมองเห็นได้ กล่องขับเคลื่อนและตัวเชื่อมโยงสามารถมองเห็นได้จากภายนอกโดยติดเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประตูที่มีอยู่แล้วได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการเปลี่ยนประตูอาคารสาธารณะทั่วไปให้เป็นประตูอัตโนมัติ

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูกันไฟและควัน
ประตูสกัดควัน
ประตูทางออกฉุกเฉิน
ประตูสุญญากาศ
ประตูกันเสียง
ประตูกันรังสี
ประตูเหมืองแร่
ประตูแบบไร้ธรนี

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
เพียงแค่แตะแล้วปล่อยด้วยมือก็เพียงพอเพื่อที่จะทำให้บานประตูเปิดออกได้อัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นการปิดประตู: สามารถปิดเปิดได้ด้วยมือ ขณะไฟดับ
ระบบแอร์ล๊อค: ระบบควบคุมการทำงานของประตู 2 ชุดบริเวณทางเข้า เพื่อป้องกันการไหลเวียนของอากาศระหว่างภายในและภายนอก
ตัวควบคุมทางเข้า: ใช้กุญแจ วีดีโอ หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เป็นตัวควบคุมทางเข้าอาคาร
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ: สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบการควบคุมของอาคารที่มีใช้อยู่ได้ สามารถเซ็ตการเคลื่อนไหวของบานสวิงแต่ละบานได้

   อย่างอิสระแยกจากกัน
การถ่ายเทของลม/อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม: ลำดับขั้นของการเคลื่อนไหวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและค่อนข้างเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

   และลม

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor

Automatic Swing Door Floor Embedded

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงแบบฝังพื้น

ประตูอัตโนมัติ บานสวิงฝังพื้น ทำงานโดยการฝังชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ใต้พื้น ซึ่งช่วยในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้านความสวยงามและการใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้งระบบบาบสวิงแบบอัตโนมัติได้ทั้งประตูบานเดี่ยวและประตูบานคู่
 

ประตูสวิงฝังพื้นทำงานโดยการฝังชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ใต้พื้น ผู้ใช้งานหรือคนทั่วไปจะมองไม่เห็นชุดขับเคลื่อน อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดของรูปทรง และวัสดุของประตูที่จะเลือกใช้งาน สามารถรองรับประตูที่มีน้ำหนักเบา ไปจนถึงประตูน้ำหนักมาก

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูภายในและภายนอก
บริเวณที่ต้องการความเงียบ สำหรับประตูน้ำหนักเบาจนถึงประตูน้ำหนักมาก (สูงสุดได้ถึง 450 kg)
เหมาะสำหรับประตูกันไฟหรือประตูกันควัน (ทดสอบสำหรับกันไฟ)

คุณสมบัติเด่น
ไม่มีข้อจำกัดของรูปทรงและวัสดุของประตู
สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง แม้เมื่อมีลมพัดแรง
ในกรณีไฟดับ สามารถปิดเปิดด้วยมือได้
ทำงานด้วยระบบไมโครโพเซสเซอร์ควบคุมอัจฉริยะ เพื่อให้มั่นใจในการทำงานของบานประตู
ใช้มอเตอร์กระแสสลับเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
ตัวขับเคลื่อนอยู่ด้านล่างบานประตู

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

bottom of page