top of page

NABCO
Standard Automatic Door System

ที่สุดแห่งนวัตกรรม ระบบประตูอัตโนมัติจากญี่ปุ่น

"NABCO" แบรนด์ประตูอัตโนมัติอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ผลิตประตูอัตโนมัติเครื่องแรกในปี 1950 เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผู้ใช้งานทั่วไป โดยเน้นความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ภายใต้สโลแกน "Pedestrian Flow Solution"

Nabco-logo.png

Natrus = NABCO x Trust
V-60/85/150 Sliding Door Series

Future-standard automatic door with priority on safety
EN16005/JIS A4722 Compliance

ประตูอัตโนมัติ Nabco

All of each component improved to enhance
pedestrian's safety and comfort

Safety features 1
Self-test feature for sensors

เพื่อให้ตรวจว่าพื้นที่ป้องกันทำงานอย่างถูกต้อง ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานหรือไม่

หากพบการตรวจจับทำงานไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยระบบจะสั่งให้ประตูเปิดและหยุดทำงาน

ประตูอัตโนมัติ Nabco
ประตูอัตโนมัติ Nabco

Safety features 2
Larger sensor spots offers safer entrance environment for all pedestrians.

ประตูอัตโนมัติ Nabco

Higher density of sensor area

การเพิ่มพื้นที่แสง Infrared เซ็นเซอร์ให้หนาแน่นจะส่งผลให้เกิดการตรวจจับได้ดีขึ้น และเพิ่มความป้องกันบริเวณพื้นที่หน้าประตูได้ดีขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประตูกับคนเดิน

Safety features 3
LED blinks to show occurrence of trouble

ประตูอัตโนมัติ Nabco

Trouble indication on sensor

ไฟ LED ที่เซ็นเซอร์ จะกะพริบสีแดงเมื่อตรวจพบความผิดปกติกับ

ส่วนประกอบรวมถึงเซ็นเซอร์ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ

ในกรณีที่เซ็นเซอร์แสดงไฟ LED กะพริบ
โปรดติดต่อ TGD Service Center

Safety features 4
NABCO network system based on CAN communication

ประตูอัตโนมัติ Nabco

ฟังก์ชั่น Self-diagnosis ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติสามารถตรวจสอบความเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาขึ้นระบบสามารถระบุได้ทันที และกลไก fail-safe  จะทำงานเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ

Safety features 5
Fail-safe design

ประตูอัตโนมัติ Nabco

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบ

ระบบความปลอดภัยทำงาน (การเปิดหรือหยุดประตู) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

The door system detects the faulty component to provide optimal operation.

For example:

  • If trouble with the geared motor is detected, the door is stopped.

  • If trouble with the sensor is detected, the door is full-opened.

  • If a wire break is detected, the door is stopped.

ประตูอัตโนมัติ Nabco

Smart settings meet user's requirements in
broad occasions.

ประตูอัตโนมัติ Nabco

โหมดประหยัดพลังงาน (ECO)

ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำลังเดินออกจากประตู และไม่มีผู้ใช้งานท่านอื่นเดินเข้าหาประตู ระบบจะสั่งการปิดประตู ทำให้ระยะเวลาเปิดค้างสั้นลง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังไฟฟ้า

ประตูอัตโนมัติ Nabco

โหมดการตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้ทีละจุด

สามารถกำหนดจุดตรวจจับเซ็นเซอร์ได้ทีละจุดตามสภาพแวดล้อมของสถานที่จริง จึงสามารถลดพลังงานการทำงานของประตูที่ไม่จำเป็นลงได้ ซึ่งช่วยลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น จึงทำให้ประหยัดพลังไฟฟ้

Touchless switch mode

ในกรณีที่มีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างแคบ คนสัญจรผ่านเยอะ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา เมื่อมือโบก (ไม่ต้องสัมผัส) ที่สติกเกอร์ เซ็นเซอร์จะมีการแผ่ขยายพื้นที่ตรวจจับจากตรงหน้าประตูครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่ ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้ (only NS-A 01 / 02 / 03).

1

2

เมื่อตั้งค่าเซ็นเซอร์ในโหมด Touchless Switch ประตูจะไม่ตรวจจับผู้ใช้งานที่เดินผ่านหน้าประตู

เมื่อวางมือไว้ใกล้สติกเกอร์ (ไม่ต้องสัมผัส) เซ็นเซอร์จะทำงาน โดยสั่งให้ประตูเปิด

ประตูอัตโนมัติ Nabco
ประตูอัตโนมัติ Nabco

3

หลังจากที่ประตูเปิด พื้นที่การตรวจจับจะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อตรวจจับคนเดินตามเข้าประตู

ประตูอัตโนมัติ Nabco

4

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบผู้ใช้งานบริเวณนั้นประตูจะปิด และพื้นที่การตรวจจับกลับคืนสู่สภาพ Touchless

ประตูอัตโนมัติ Nabco

Special design based on our abundant experience provides high durability.

img_sec3_01.png

ลูกล้อผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยยางโพลียูรีเทน ซึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักหรือสึกหรอได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานลูกล้อเทียบกับลูกล้อบานเลื่อนทั่วไปที่ส่วนมาก ผลิตจากวัสดุประเภทพลาสติกแข็ง และการเคลือบลูกล้อด้วยยางโพลียูรีเทน (Polyurethane Rubber) ช่วยในการลดเสียงรบกวน ในขณะเปิดปิดประตูได้ดีมีความยืดหยุ่นสูง โดยคุณสมบัติของยางโพลียูรีเทน รับแรงกดได้ดี ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ำมัน และสารเคมี 

ประตูอัตโนมัติ Nabco

Anti-derailing performance

ประตูอัตโนมัติ Nabco

ลูกล้อประตูมีกลไกป้องกันการตกราง

ได้รับการปรับปรุงการออกแบบหน้าแปลนลูกล้อด้านหนึ่งเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตกรางของประตู

See product specification and technical details of NABCO

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก NABCO

Brochures_Nabco 1.png
ประตูอัตโนมัติ Nabco
ประตูอัตโนมัติ Nabco
ประตูอัตโนมัติ Nabco
bottom of page