ที่สุดแห่งนวัตกรรม ระบบประตูอัตโนมัติจากสวิตเซอร์แลนด์

TORMAX
Automatic Door System

swiss_logo.png

"TORMAX" บริษัทในเครือของ Landart Motoren AG ก่อตั้งในปี 1924 ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Bulach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี ทำให้ "TORMAX"

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโลกในธุรกิจประตูอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบัน "TORMAX" ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและคิดค้น เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด

ระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ "TORMAX" ถูกออกแบบโดยวิศวกรชั้นนำของโลกด้วยหลักวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ได้ ชุดมอเตอร์

และชุดควบคุมสำหรับประตูอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของตลาด

ซึ่งในหลักการออกแบบนั้น วิศวกรได้คำนึงถึงความสวยงาม และความเรียบง่ายในการติดตั้ง แต่ยังคงประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างครบถ้วน เช่น ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพความทนทาน อายุ

การใช้งานเป็นต้น

EUROPEAN STANDARDS

DIN 18650 / EN 16005, EN 13849-1, EN IEC 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325

Tormax_logo.png
iMotion-the-passion-to-drive-doors.png
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

iMotion Technology
The New Generation of Automatic Door System

Tormax-iMotion2401.png

Motor
AC Motor, Direct Drive (no gear box), Swiss made

Controller
MCU32 Control Unit, LIN/Can Bus connection, 32 Mhz Microprocessor

Door stopper

Timing belt

Idler pulley

Door hanger

Door hanger

Step-down

transformer

BEA IXIO-D01 (option)
Combined 2 in 1 sensor with Activation and Safety

The ground-breaking new generation of automatic door drives combine reliable, slimmed-down technology with value for money, respect for the environment and sustainability.

 

iMotion has a modular design. It consists of durable components, operates with minimum noise and is practically maintenance-free. We also considered the environment way back at the conceptual design stage - iMotion combines energy-saving technology with environmentally-friendly recyclable components. And if the requirements placed on the door should change over time, iMotion is far from redundant and thanks to its modular construction can be quickly and easily adapted to meet the new circumstances.

 

iMotion drive systems can be used anywhere. All systems are equipped with the same control systems and user interfaces – which significantly simplifies the maintenance and operation of all door types (sliding, swing, folding and revolving doors) both for interior and exterior use.

 

 

iMotion® Capabilities

CONTROLLER TORMAX 2401
• Smooth  • Quiet  • Powerful  • Low Maintenance  • Compact  • Direct Drive AC Motor

มอเตอร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดกะทัดรัด แต่รองรับน้ำหนักได้ถึง 450 kg. ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ไร้เสียงรบกวน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Cotroller Tormax 2041_F01_PA.png

INTELLIGENT: offering additional capabilities

· self-configuration of the control system along with all components and sensors

· automatic recognition of door weight, opening width and speed

· permanent adjustment and optimisation if operating conditions change, for instance wear, temperature and dirt

· permanent monitoring of the safety sensors and locks

· customised configuration of the uniform control system with the same operating and service programme for all door types

 

ECONOMICAL: protecting your investment

· pricing depends on individual needs, with the option of upgrading simply, rapidly and cheaply

· simple maintenance thanks to modular components and uniform configuration principle for all door systems

· advantageous life-cycle costs as the foundation for customer satisfaction and lasting partnerships

 

MODULAR: growing with your requirements

· customer-specific standards such as operating times and speeds can be rapidly duplicated across several door systems

· ultra-simple replacement or extension as a result of the uniform construction of all drives; the same control system, the same user interface

 

ECOLOGICAL: saving energy and environmentally friendly

· sleep mode with minimum energy consumption when on stand-by as well as automatically optimised power consumption during door movements

· excellent movement dynamics which minimise the loss of heat or cold

· all components meet RoHS requirements. No use of hazardous materials such as lead, mercury of hexavalent chrome

· about 96 % of components are recyclable

MOTOR TORMAX 2401
• Smooth  • Quiet  • Powerful  • Low Maintenance  • Compact  • Direct Drive AC Motor

มอเตอร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดกะทัดรัด แต่รองรับน้ำหนักได้ถึง 450 kg. ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ไร้เสียงรบกวน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Tormax-2401_F02_PA.png
Direct-Drive-Tormax-logo.png
swiss_logo.png
Motor-Tormax-2401_F01_PA.png

RELIABLE – making life simpler

· extremely low maintenance components such as brushless and gearless synchronous motors ensure a long working life

· permanent monitoring with an early warning system for maximum security

· extraordinarily long working life even at high traffic volumes. Exceeds standard requirements of a million cycles many times over

DOOR HANGER TORMAX 2401
• Smooth  • Quiet  • Powerful  • Low Maintenance  • Compact  • Direct Drive AC Motor

ลูกล้อที่มากถึง 16 ลูก ช่วยให้ประตูเปิด-ปิดได้สะดวก และรองรับน้ำหนักได้ถึง 450 kg.

Door-Hanger-Tormax-2401_L01_PA.png
Door-Hanger-Tormax-2401_L02_PA.png

IXIO D01
TECHNOLOGY Radar & Active Infrared

IXIO-D01 is a sensor which combines radar technology for the activation of the door with infrared technology for the user protection. The unidirectional radar enables energy savings to be made. The three-dimensional infrared curtain protects people from any contact with doors. 

IXIO-D01_F01_PA.png
IXIO-D01_L02.png

SPECIAL FEATURES
UNIDIRECTIONAL
Due to the unidirectionality, the duration of the door opening cycle is shorter, which reduces heat loss from the building and saves energy. This also optimises the “airlock” function

IXIO-D01_L01.png

INFRARED CURTAINS
• 48 high-density infrared spotlights from 2 curtains protect users from any contact    with the doors.
• A 32-bit microprocessor optimises the processing of information coming from    the environment, ensuring a stable performance throughout the year.

IXIO-D01_L03.png
IXIO-D01_L04.png

LCD
Intuitive configuration with an LCD screen with an LCD screen displaying texts and symbols (LCD graphics).

IXIO-D01_L05.png

SAFETY
4 red spotlights visible on the ground to adjust the angle of the failsafe curtain.

See product specification and technical details of TORMAX

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก TORMAX

Tormax01_thai.png
Tormax-iMotion2401-1.png
Tormax iMotion2302.png
Tormax-iMotion2201.png