top of page

SK-10DA

Photoelectric

Beam Sensor

ลำแสงอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัย สำหรับใช้กับประตูอัตโนมัติ

เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบSK 10DA
เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบSK 10DA

Product Specification

รุ่น: SK-10DA

แหล่งจ่ายพลังงาน: AC/DC 12 ~ 24V (แบบไม่มีขั้วไฟฟ้า)

ต้านทานแรงดัน/กระแส รีเลย์: 24V/ 1A

ระยะห่างสูงสุด: ภายในระยะ 10 m

อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า: สแตนบาย 75mA, ขณะใช้งาน 100mA

น้ำหนัก: กล่องควบคุม 75g

เซ็นเซอร์: 133g (รวมสายเคเบิล 5 m)

ขนาด: 44 x 114 x 30 mm

อุณภูมิการใช้งาน: -20ºC ~ 50ºC

เซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบSK 10DA

สิ่งกีดขวางอินฟราเรด โดยตัวปล่อย 

และเครื่องรับในรูปทรงกระบอก

bottom of page