top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTGD Automatic Doors

ประตูออโต้แบบกด หรือ Push Switch 2024 Update

อัปเดตเมื่อ 7 พ.ค.

ประตูออโต้แบบกดคืออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ในเรื่องของการทำงานของระบบเป็นตัวเริ่มต้นการทำงานอุปกร์ณไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไฟ หรือ แม้แต่กระทั้งสวิตช์ที่ใช้คู่กับประตูออโต้ก็ตาม หรือที่เรียกว่า ประตูออโต้แบบกดนั้นเอง  


โครงสร้างของประตูออโต้แบบกด


ประตูออโต้แบบกด หรือ Push Switch 2024 Update
ประตูออโต้แบบกด หรือ Push Switch 2024 Update


  • ในตัวของปุ่มกดจะมีการทำด้วยทั้งโลหะ และพลาสติก โดยแต่ละวัสดุที่นำมาใช้นั้นอาจขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

  • ในตัวยึดหรือฐานปุ่มกดในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบในการทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องตลาดและความเป็นปัจจุบัน อาทิเช่นประตูออโต้แบบกด จะมีการออกแบบที่เรียบเนียนไปกับตัวสินค้าเลย ทำให้มีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้น 

  • ในตัวประตูออโต้จะประกอบไปด้วยการสัมผัสแบบ NO และ NC โดยความหมายแต่ละตัวนั้นต่างกันออกไป ระบบ NC คือ เมื่อไม่มีแรงกด สวิตช์จะอยู่ในสถานะปิด กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ ระบบ NO คือเมื่อไม่มีแรงกด สวิตช์จะอยู่ในสถานะเปิด กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ 

  • จะมีไฟแสดงการใช้งานสถานะ และนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาใช้เสียงในการบ่งบอกถึงสถานะประตูออโต้แบบกดอีกด้วย แต่จะเป็นแค่เฉพาะบางรุ่นของสินค้าเท่านั้น 


ประตูออโต้แบบกดเหมาะกับอุตสหกรรมแบบไหน ? 


โอ้กะจู๋
ประตูออโต้แบบกด หรือ Push Switch 2024 Update

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ประตูออโต้แบบกด และ ประตูออโต้นั้น มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยประตูออโต้นั้นจะเป็นการทำงานที่ใช้เซ็นเซอร์ในการปิดและเปิดประตู มีความเคลื่อนไหวที่ตัวเซ็นเซอร์จับได้ ฉะนั้นประตูออโต้แบบกดจึงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปิดปิดประตูให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยตัวประตูออโต้แบบกดจะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานจะเข้ามากดตรงประตูออโต้ ประตูนั้นถึงจะเปิด   ฉะนั้นประตูออโต้แบบจึงเหมาะสมกับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่ทำงาน บ้าน คอนโด และสถานที่ต่างๆที่ต้องการให้มีการเข้าถึงที่ละเอียดขึ้น  

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page