top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTGD Automatic Doors

ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

อัปเดตเมื่อ 2 ก.ค.

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะรู้จัก "ประตูอัตโนมัติ" กันอยู่แล้ว เเละคาดว่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาอยู่บ้าง แต่เคยสงสัยไหมว่า ประตูที่ทำงานอัตโนมตัมีกลไกข้างในมีอะไรบ้างที่สามารถขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น ในหัวข้อวันนนี้เราจะมาเปิดดูข้างในกันว่า ภายในมีอะไรบ้าง 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

มอเตอร์บัสเลส Brushless Motor 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เป็นมอเตอร์ที่มีกลไกการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตัวมอเตอร์จะมีการทำงานของขั่วไฟฟ้า ในส่วนของตัวไฟฟ้าจะถูกส่งต่อ ไปที่ขั่วแม่เล็กโดยตรง และทำให้เกิดปฎิกริยยาการหมุน โดยการทำงานแบบนี้จะทำให้มอเตอร์ไม่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสะสม ทำให้อายุการใช้งานของมอเอตร์นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง


สายพานประตูอัตโนมัติ 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

สายพานประตูอัตโนมัติ เป็นตัวที่ใช้ในระบบประตูอัตโนมัติ โดยทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายประตูเปิดและปิดตามที่กำหนดไว้ สายพานนี้มักทำจากวัสดุที่ทนทานและมีความยืดหยุ่น เช่น ยางหรือพลาสติกที่แข็งแรง


ฝาครอบรางประตูอัตโนมัติ


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

ฝาครอบราง จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ปกปิดหรือปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างในประตูอัตโนมัติให้สวยงามนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฝุ่นที่จะเข้าภายในระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ 


Sensor เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ จะเป็นการทำงานในรูปแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวในรัศมีที่ถูกกำหนดไว้

โดยมีประเภทของเซ็นเซอร์ที่แบ่งประเภทได้ดังนี้ 


  • Mictowave Sensor  คลื่นสัญญาณไมโครเวฟ ทำหน้าที่รับสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหว คน สัตว์ สิ่งของที่เคลื่อนไหวได้ ที่อยู่ภายในบริเวณรัศมีของสัญญาณไมโครเวฟเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ หรือสิ่งของที่เคลื่อนไหวได้อยู่ในรัศมีนั้น เซ็นเซอร์ไมโครเวฟจะสั่งงานให้ประตูอัตโนมัติเปิดออก และจะปิดกลับเมื่อไม่มีสัญญาณการขยับหรือเคลื่อนไหวใดๆ 

  • Infrared Sensor คลื่นสัญญาณอินฟราเรด เป็นการยิงม่านลำแสงตรงลงมาบริเวณด้านหน้าประตู เพื่อจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณม่านลำแสงอินฟราเรด ซึ่งความพิเศษของลำแสงอินฟราเรด จะมีระบบ Safety ในตัว โดยเมื่อผู้ใช้งานยืนนิ่งๆ โดยไม่ขยับตัวประตูจะยังคงเปิดค้าง โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตั้งค่าในตัวอุปกรณ์ โดยค่ามาตรฐานในการใช้งานอยู่ที่ 60 วินาที หรือ 1 นาที ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ยึดสายพาน และมีลักษณ์ในการใช้งานได้หลากหลาย เช่น

  • ยึดสายพาน : ตัวจับสายพานจะช่วยยึดสายพานให้แน่นกับโครงสร้างต่างๆ ป้องกันไม่ให้สายพานคลายออก เหมาะสมสำหรับประเภทงานที่ต้องการความแม่นยำและความปลอดภัยสูง 

  • ควบคุมทิศทาง : ตัวจับสายพานบางประเภทสามารถปรับมุมหรือองศาการยึดได้ ช่วยให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้อย่างแม่นยำ 

  • เพิ่มแรงตึง : ตัวจับสายพานบางประเภทสามารถเพิ่มแรงตึงให้กับสายพานได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกำลังขับเคลื่อนสูง 


พูเล่ (Pulley) 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงระบบโยงสายพานให้มีความคล่องตัวสูงขึ้น มีโครงสร้างลักษณ์วงกลมที่หมุ่นได้ 


ลูกล้อประตูอัตโนมัติ 


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ มีหน้าที่รองรับและช่วยให้บานประตูเลื่อนไปมาบนรางอย่างราบรื่น 


เซฟตี้บีม | Safety Beam


ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง
ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ ข้างในมีอะไรบ้าง

เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันประตูอัตโนมัตินั้นหนีบหรือเรียกว่า ตัวกันหนีบประตูอัตโนมัติ หน้าที่ของมันก็คือ การป้องกันไม่ให้บานประตูหนีบผู้ใช้งาน โดยจะทำงานโดยส่งสัญญาณเตือนหรือหยุดการทำงานของประตูเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางบริเวณทางผ่านของบานปร

Comments


bottom of page