NABCO
Standard Automatic Door System

ที่สุดแห่งนวัตกรรม ระบบประตูอัตโนมัติจากญี่ปุ่น

"NABCO" แบรนด์ประตูอัตโนมัติอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ผลิตประตูอัตโนมัติเครื่องแรกในปี 1950 เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผู้ใช้งานทั่วไป โดยเน้นความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ภายใต้สโลแกน "Pedestrian Flow Solution"

Nabco-logo.png

Natrus = NABCO x Trust
V-60/85/150 Sliding Door Series

Future-standard automatic door with priority on safety
EN16005/JIS A4722 Compliance

Nabco_01.png

All of each component improved to enhance
pedestrian's safety and comfort

Safety features 1
Self-test feature for sensors

เพื่อให้ตรวจว่าพื้นที่ป้องกันทำงานอย่างถูกต้อง ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานหรือไม่

หากพบการตรวจจับทำงานไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยระบบจะสั่งให้ประตูเปิดและหยุดทำงาน

img_sec1_02.png
img_sec1_03.png

Safety features 2
Larger sensor spots offers safer entrance environment for all pedestrians.

img_sec1_04.png

Higher density of sensor area

การเพิ่มพื้นที่แสง Infrared เซ็นเซอร์ให้หนาแน่นจะส่งผลให้เกิดการตรวจจับได้ดีขึ้น และเพิ่มความป้องกันบริเวณพื้นที่หน้าประตูได้ดีขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประตูกับคนเดิน

Safety features 3
LED blinks to show occurrence of trouble

img_sec1_05.jpg

Trouble indication on sensor

ไฟ LED ที่เซ็นเซอร์ จะกะพริบสีแดงเมื่อตรวจพบความผิดปกติกับ

ส่วนประกอบรวมถึงเซ็นเซอร์ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ

ในกรณีที่เซ็นเซอร์แสดงไฟ LED กะพริบ
โปรดติดต่อ TGD Service Center

Safety features 4
NABCO network system based on CAN communication

img_sec1_07.jpg

ฟังก์ชั่น Self-diagnosis ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติสามารถตรวจสอบความเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาขึ้นระบบสามารถระบุได้ทันที และกลไก fail-safe  จะทำงานเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ

Safety features 5
Fail-safe design

img_sec1_08.png

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบ

ระบบความปลอดภัยทำงาน (การเปิดหรือหยุดประตู) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

The door system detects the faulty component to provide optimal operation.

For example:

  • If trouble with the geared motor is detected, the door is stopped.

  • If trouble with the sensor is detected, the door is full-opened.

  • If a wire break is detected, the door is stopped.

Nabco_02.png

Smart settings meet user's requirements in
broad occasions.

Nabco_04.png

โหมดประหยัดพลังงาน (ECO)

ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำลังเดินออกจากประตู และไม่มีผู้ใช้งานท่านอื่นเดินเข้าหาประตู ระบบจะสั่งการปิดประตู ทำให้ระยะเวลาเปิดค้างสั้นลง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังไฟฟ้า

Nabco_03.png

โหมดการตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้ทีละจุด

สามารถกำหนดจุดตรวจจับเซ็นเซอร์ได้ทีละจุดตามสภาพแวดล้อมของสถานที่จริง จึงสามารถลดพลังงานการทำงานของประตูที่ไม่จำเป็นลงได้ ซึ่งช่วยลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น จึงทำให้ประหยัดพลังไฟฟ้า

Touchless switch mode

ในกรณีที่มีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างแคบ คนสัญจรผ่านเยอะ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา เมื่อมือโบก (ไม่ต้องสัมผัส) ที่สติกเกอร์ เซ็นเซอร์จะมีการแผ่ขยายพื้นที่ตรวจจับจากตรงหน้าประตูครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่ ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้ (only NS-A 01 / 02 / 03).

เมื่อตั้งค่าเซ็นเซอร์ในโหมด Touchless Switch ประตูจะไม่ตรวจจับผู้ใช้งานที่เดินผ่านหน้าประตู

1

เมื่อวางมือไว้ใกล้สติกเกอร์ (ไม่ต้องสัมผัส) เซ็นเซอร์จะทำงาน โดยสั่งให้ประตูเปิด

2

หลังจากที่ประตูเปิด พื้นที่การตรวจจับจะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อตรวจจับคนเดินตามเข้าประตู

3

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบผู้ใช้งานบริเวณนั้นประตูจะปิด และพื้นที่การตรวจจับกลับคืนสู่สภาพ Touchless

4

img_sec2_02.png
img_sec2_03.png
img_sec2_04.png
img_sec2_05.png

Special design based on our abundant experience provides high durability.

img_sec3_01.png

ลูกล้อผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยยางโพลียูรีเทน ซึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักหรือสึกหรอได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานลูกล้อเทียบกับลูกล้อบานเลื่อนทั่วไปที่ส่วนมาก ผลิตจากวัสดุประเภทพลาสติกแข็ง และการเคลือบลูกล้อด้วยยางโพลียูรีเทน (Polyurethane Rubber) ช่วยในการลดเสียงรบกวน ในขณะเปิดปิดประตูได้ดีมีความยืดหยุ่นสูง โดยคุณสมบัติของยางโพลียูรีเทน รับแรงกดได้ดี ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ำมัน และสารเคมี 

img_sec3_02.png

Anti-derailing performance

img_sec3_03.jpg

ลูกล้อประตูมีกลไกป้องกันการตกราง

ได้รับการปรับปรุงการออกแบบหน้าแปลนลูกล้อด้านหนึ่งเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตกรางของประตู

See product specification and technical details of NABCO

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก NABCO

Brochures_Nabco 1.png
Brochures_Nabco 2.png
Brochures_Nabco 3.png
Brochures_Nabco 5.png