เวทีที่ว่างเปล่า
ประตูอัตโนมัติ Label Break out door1.png

Break out Door

ประตูอัตโนมัติ TGD | Escape Door

Escape Door

Break Out Door

ประตูฉุกเฉิน/ ประตูหนีภัย

ระบบนี้ยอมให้บานประตูทั้ง 2 บาน และแผงด้านข้างสามารถสวิงออกได้ 90 องศา โดยใช้แรงกดจากภายใน บานประตูและแผงสามารถถูกเลื่อนออกไปวางไว้ด้านข้าง ระบบนี้สามารถใช้ในเส้นทางเพื่อหนีภัยและช่วยชีวิต และสำหรับอาคารที่มีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะหรือวัตถุขนาดใหญ่เข้าออกอาคาร

การใช้ประโยชน์
สำหรับทุกบริเวณในพื้นที่อาคารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น
สนามบิน

ตลาด ร้านค้าปลีก และศูนย์การค้า
บริเวณจอดรถ ศูนย์จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า
โรงพยาบาลและบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
อาคารหน่วยงานสำนักงาน
ร้านอาหาร และโรงแรม
แหล่งอุตสาหกรรม

ประโยชน์การใช้งาน
ประตูลักษณะนี้สามารถใช้เป็นประตูบานเลื่อนแบบธรรมดาทั่วไปได้ แต่สามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยการผลักบานออก

ทางเลือกในการใช้งาน
เพิ่มโมดูลขยายเพื่อควบคุมการเปิดบาน
สามารถล็อกได้หลายจุด

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

The ICONSIAM

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

The ICONSIAM

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

The ICONSIAM

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

The ICONSIAM

press to zoom
1/3
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

Donmuang Airport

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

Donmuang Airport

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

Donmuang Airport

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

Donmuang Airport

press to zoom
1/5
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

press to zoom
Automatic Break out Door
Automatic Break out Door

press to zoom
1/5