top of page

No Touch Switch
M505

สวิตซ์ไร้สัมผัส แบบมือโบก ไร้สายความไวสูง รุ่น M505

ออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ

สวิตช์ประตูอัตโนมัติ M-505
สวิตช์ประตูอัตโนมัติ M-505

ไฟสีน้ำเงิน แสดงสถานะใช้งาน

Product Specification

สวิตซ์มือโบก รุ่น: M505

แหล่งจ่ายไฟ (ตัวรับไร้สาย): DC12-30V

กระแสไฟฟ้าสถิต: 13μA (DC12V)

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน: 74MA (แหล่งจ่ายไฟ 12V DC)

การรับกระแสไฟหน้าสัมผัสหลัก (ตัวรับไร้สาย): 1A 24V DC

ช่วงเวลาหน้าสัมผัสค้าง (ตัวรับไร้สาย): 1.5 s

กระแสไฟฟ้าสแตนบาย (ตัวส่ง): <10.3μA

กระแสไฟฟ้าใช้ปกติ (ตัวส่ง): 12.55mA

อายุแบตเตอรี่ (ตัวส่ง): ทุกการกด 200 ครั้ง/วัน สามารถใช้ได้ถึง 220 วัน

ความไวภาครับ: -95 dbm

ระยะควบคุมการใช้งาน: มากกว่า 3 cm ในที่โล่ง

ระยะตรวจจับ: 2 cm

ระยะห่างสูงสุดของเซ็นเซอร์: 2 cm

ขนาด (ตัวส่ง): 8.6 x 8.6 cm

ขนาด (ตัวรับไร้สาย) LxWxH: 10.5 x 3 x 1.5 cm

สวิตช์ประตูอัตโนมัติ M-505
สวิตช์ประตูอัตโนมัติ M-505

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

bottom of page