top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTGD Automatic Doors

Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ อัพเดต 2024


ปกติแล้วการทำงานของประตูอัตโนมัติจะทำงานคู่กับเซ็นเซอร์ในการเข้าใช้งานประตู โดยตัวเซ็นเซอร์จะทำการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวแล้วทำการเปิดนั้นเอง แต่ในปัจจุบันของปี 2024 นั้นมีเทคโนโลยีในการพัฒนาทำให้ประตูอัตโนมัติมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายฟังก์ชั่นให้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น Switch อุปกรณ์เสริมอัตโนมัติ


Switch อุปกรณ์เสริม ประตูอัตโนมัติ คืออะไร


ต้องบอกว่า สวิตช์ประตูอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานควบคู่กับกับประตูอัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อเข้าตัวควบคุมประตูอัตโนมัติ ( Controller ) และสามารถใช้งานได้เลย เหมือนตัวเสริมที่เพิ่มการทำงานของประตูอัตโนมัติให้ดีขึ้น

Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ 2024 มีอะไรบ้าง

สวิตช์ประตูอัตโนมัติ มีสามแบบด้วยกัน คือ แบบสัมผัส แบบไร้สัมผัส และแบบมือโบก โดยแต่ละแบบมีลักษณ์ในทางกายภาพแตกต่างกันออกไป

  • สวิตช์แบบไร้สัมผัส จะเป็นการทำงานแบบ ไม่ต้องสัมผัส โดยการเอามือเข้าไปใกล้ในระยะของสวิตช์ ตั้ง 10 cm ถึง 30 cm โดยห้ามมือเคลือนไหวไปมาโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ประตูไม่เปิด ฉะนั้นมือของเราต้องอยู่ให้ห่างจากตัวสวิตช์ และค้างไว้ประมาณ 1-2วิ ประตูถึงจะเปิด

  • สวิตช์แบบมือโบก : จะเป็นการทำงานประเภทเดียวกันสวิตช์ที่ไม่ต้องสัมผัส แต่ประเภทสวิตช์แบบมือโบกนี้จะดีขึ้นมามากกว่าตัวไร้สัมผัส เพราะมือโบกเมื่อมือเราเคลื่อนไหวตัวสวิตช์ก็ยังสามารถจับการเคลื่อนไหวได้อยู่และสามารถเปิดประตูได้

  • สวิตช์แบบกด : จะเป็นสวิตช์ที่แตกต่างจากทั้งไร้สัมผัสและมือโบก เพราะการทำงานของสวิตช์แบบกดนั้นจะเป็นการที่ผู้ใช้ต้องเอามือไปสัมผัสโดยตรงกับตัวสวิตช์ออกแรงกดเพื่อให้การทำงานของสวิตช์ส่งสัญญานไปที่ตัวควบคุมประตูอัตโนมัติ


Switch อุปกรณ์เสริม ประตูอัตโนมัติ ล่าสุด


Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ WPS200
Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ WPS200Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ MAGIC SWITCH
Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ MAGIC SWITCH

Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ M602H
Switch อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ M602H

Comments


bottom of page